Αναδιάρθρωση Restructuring

Η αναδιάρθρωση χρηματο-οικονομικής δομής ή/και της λειτουργίας μιας επιχείρησης μπορεί να έχει και θετικό πρόσημο. Οδηγεί δυνητικά στην προετοιμασία για σημαντικές αλλαγές όπως μπορούν να προκύψουν από συγχώνευση, εξαγορά, ή στρατηγική συμμαχία

Ολοκλήρωση κατόπιν Συγχώνευσης Post-merger Integration

Η αξιοποίηση των συνεργειών, ο καθορισμός νέων διαδικασιών και η εμπλοκή ανθρώπινων πόρων στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί πρόκληση και καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. 

Επιβαλλόμενη Αλλαγή Ιmposed - Force Majeur

Εξωτερικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις μπορούν να επιβάλλουν μια νέα τάξη πραγμάτων με συστημικές αλλαγές και αναταράξεις στις αγορές έντονου χαρακτήρα τόσο σε βραχυπρόθεσμη, όσο και σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Ταχεία Ανάκαμψη Quick Recovery

Είναι η διαδικασία της προσαρμογής στα νέα δεδομένα και συνθήκες που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη μετά από ευρείες συστημικές αλλαγές και υφεσιακές καταστάσεις. Η ταχύτητα δε, εξέλιξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας κάνει τη διαφορά.

.

3DE Project